Nhật muốn dùng máy thở thú y của ông Trần Ngọc Phúc trong điều trị bệnh nhân Covid-19

thứ hai, 06/04/2020, 07:03|  Thời sự
Chủ tịch Trần Ngọc Phúc của công ty Metran tại Nhật cho biết Nhật và hơn 30 nước đang rất quan tâm đến việc dùng máy thở thú y đễ chữa cho bệnh nhân Covid-19.
VOH