Nhiều sân chơi cho trẻ em trong dịp nghỉ hè

Saturday, 7/30/2022, 6:21 PM GMT+7|  Thời sự
Đáp ứng nhu cầu đó, hiện nay ngoài các điểm vui chơi “truyền thống” như nhà văn hóa, nhà thiếu nhi... trên địa bàn thanh phố còn có nhiều khu du lịch, điểm vui chơi dành cho trẻ.
VOH