Những tư liệu quý từ cuốn sách viết về cội nguồn Cách mạng Việt Nam

Saturday, 12/21/2019, 10:18 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Sáng 21/12, tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức giới thiệu Cuốn sách “Cao Bằng - nơi cội nguồn Cách mạng Việt Nam”.
VOH