Phát huy vai trò của các trường đại học trong việc xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh

Saturday, 3/5/2022, 10:51 AM GMT+7|  Thời sự
Để thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, TPHCM cần sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực, trong đó có cả nguồn lực từ các trường đại học.
VOH