Phát triển đô thị thông minh trên cơ sở dự báo trước kinh tế - xã hội

Thursday, 8/1/2019, 11:18 AM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Chiều 1/8, TPHCM đã khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội. Trung tâm này là một trong những cấu phần quan trọng thuộc đề án xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh
A.Tuấn - Minh Phương
Những cách làm hay từ khu phong tỏa
03:41
 | Thời sự