Quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực có người nhiễm/nghi nhiễm Covid

Thursday, 6/10/2021, 11:54 AM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Rác sinh hoạt khu vực có người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 không thể xem là rác thải sinh hoạt thông thường mà là rác thải có nguy cơ lây nhiễm bệnh và cần được thu gom, xử lý như rác y tế
Thanh Long - Ngọc Bích