Ra quân Ngày cùng hành động "Tuổi trẻ công an vì nhân dân phục vụ"

Sunday, 7/10/2011, 1:54 AM GMT+7|  Thời sự
Ra quân Ngày cùng hành động "Tuổi trẻ công an vì nhân dân phục vụ"
VOH