Rơi ví tiền lúc trộm xe máy, tên trộm tỉnh bơ quay lại xin và cái kết

thứ sáu, 03/07/2020, 02:03|  Thời sự
Trong lúc bẻ khóa trộm xe máy trước một cửa hàng, tên trộm đánh rơi ví tiền. Khi được nhân viên cửa hàng xe máy điện báo tin... nhặt được ví, nghi can trộm xe đến... xin nhận lại ví tiền.
VOH
Thời sự