Sự hài lòng của người dân làm thước đo trong giải quyết thủ tục hành chính

Friday, 9/23/2022, 9:41 AM GMT+7|  Thời sự
Mới đây, Phường Cầu kho Quận 1 TPHCM triển khai nâng cấp 26 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đủ điều kiện triển khai mức độ 3 – 4 theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TPHCM.
VOH