Phim tư liệu: 60 năm Đài Phát thanh Giải phóng - 45 năm VOH

Saturday, 1/22/2022, 7:35 PM GMT+7|  Thời sự
VOH giới thiệu phim tư liệu "60 năm Đài phát thanh Giải Phóng - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM - 45 năm Tự hào lan tỏa Tiếng nói của một Thành phố năng động và phát triển".
VOH