Tạm đình chỉ Phó Giám Đốc bệnh viện vì cưới vợ cho con trong mùa dịch covid-19

Friday, 4/3/2020, 12:07 PM GMT+7|  Thời sự
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tỉnh yêu cầu giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh tạm đình chỉ công tác công Lê A.H và có báo cáo về cho UBND trước ngày 10/04/2020
VOH
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành
03:32
 | Thời sự