Tăng tốc xét nghiệm, giải pháp chặn dịch Covid-19

thứ tư, 05/08/2020, 03:07|  Thời sự
Tại tâm dịch Đà Nẵng và các địa phương như Huế, Quảng Nam cũng đã được Bộ Y tế chi viện các chuyên gia để hỗ trợ.
VOH