Thả hơn 100 cá thể khỉ, vượn, cu li về môi trường tự nhiên

Thursday, 4/20/2023, 10:30 AM GMT+7|  Thời sự
13 loài với hơn 100 cá thể gồm vượn má hung, culi nhỏ, trăn đất, khỉ đuôi lợn,... được các kiểm lâm phối hợp thả về môi trường tự nhiên.
VOH