Thêm 1 hành khách trên chuyến bay VN0054 dương tính với Covid-19

thứ năm, 12/03/2020, 12:36|  Thời sự
Hành khách từng đi trên chuyến bay VN0054 đã tiếp xúc với 56 người tại TP.HCM trước khi sang Campuchia
Zing