Thiếu tá bị xe tông tử vong ở Long An được truy thăng cấp bậc hàm

Monday, 4/24/2023, 10:15 AM GMT+7|  Thời sự
Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
VOH