Tiếp tục quan tâm đến công tác dân tộc và người dân tộc thiểu số

Thursday, 12/12/2019, 6:55 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Sau 2 ngày làm việc, sáng 12/12, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố lần thứ III – năm 2019 kết thúc tốt đẹp.
Phương Dung - Minh Hiệp - Khiêm Huân