Tình hình tại khu vực giàn khoan Hải Dương - 981 ngày 24.5

Sunday, 5/25/2014, 10:00 AM GMT+7|  Thời sự
Tình hình tại khu vực giàn khoan Hải Dương - 981 ngày 24.5
VOH