Tọa đàm Nghị quyết 18, Luật Đất đai sửa đổi: Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đất đai (Kỳ 3)

Wednesday, 11/9/2022, 10:00 PM GMT+7|  Thời sự
Tọa đàm Nghị quyết 18, Luật Đất đai sửa đổi: Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đất đai (Kỳ 3)