Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư 30 ngày cho tổng giám đốc WHO

Wednesday, 5/20/2020, 2:00 PM GMT+7|  Thời sự
Trong bức thư dài 4 trang đề ngày 18-5 gửi tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố WHO có 30 ngày để “sửa sai”, nếu không Mỹ sẽ vĩnh viễn cắt nguồn tài trợ
VOH