TPHCM cần hoàn thành các vấn đề về quy hoạch chung thành phố, quy hoạch KT-XH trong năm 2023

Friday, 11/18/2022, 7:55 PM GMT+7|  Thời sự
(VOH)-Từng sở ngành, cơ quan thực hiện các kế hoạch rà soát, hoàn thành chỉ tiêu năm và hướng đến xây dựng kế hoạch năm 2023 cùng với nâng cao chất lượng công vụ.
Thanh Long - Ngọc Bích