Tổ chức an toàn ngày hội bầu cử trong các khu cách ly

Saturday, 5/22/2021, 7:16 AM GMT+7|  Thời sự
(VOH) - Thay vì đi bầu cử tại địa phương mình cư trú, những người đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung thực hiện quyền bầu cử tại địa điểm đang cách ly.
Thanh Long - Ngọc Bích