TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm Bác Hồ đi tìm đường cứu nước

Monday, 5/31/2021, 8:11 AM GMT+7|  Thời sự
Hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” đã nhận được gần 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo cả nước
Ngọc Bích - A.Tuấn