Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ cầm tay (Vietnam Hardware & Hand Tools Expo)

thứ năm, 06/12/2018, 10:21|  Thời sự
Đây là lần thứ 3 triển lãm Hardware & Hand Tools Expo 2018 được  tổ chức như một diễn đàn thương mại. Hardware & Hand Tools Expo 2018 và Vietnam Expo 2018  kéo dài đến hết ngày 8/12/2018.
VOH online