Truy tìm 3 nghi can lẻn vào tịnh thất cưỡng hiếp ni cô rồi cướp tài sản

Monday, 7/20/2020, 3:44 PM GMT+7|  Thời sự
Ba người đàn ông bịt mặt lẻn vào một tịnh thất ở Quảng Nam ăn trộm rồi thực hiện hành vi hiếp dâm một ni cô và cướp tiền.
VOH
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành
03:32
 | Thời sự