Từ ngày 12/8, người dân Đà Nẵng sẽ có thẻ đi chợ và đi chợ theo ngày chẵn, lẻ

thứ ba, 11/08/2020, 05:38|  Thời sự
Mỗi hộ gia đình sẽ cử người đi chợ 3 ngày một lần và được phát 5 thẻ đi chợ trong vòng 15 ngày, gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ.
VOH