TƯ VẤN TRỰC TUYẾN: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Sunday, 5/10/2020, 8:56 AM GMT+7|  Thời sự
Chương trình tư vấn trực tuyến hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động hiểu về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trước dịch bệnh Covid-19.
Liên Đoàn Lao Động TPHCM
[Livestream] Ngày Quốc tế hạnh phúc
 | Thời sự
[Livestream] Ngày Quốc tế hạnh phúc
 | Thời sự