Ứng dụng công nghệ vào trưng bày trong bảo tàng

Thursday, 9/29/2022, 4:35 PM GMT+7|  Thời sự
Ứng dụng công nghệ vào trưng bày trong bảo tàng là xu hướng phát triển tất yếu để theo kịp thời đại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ.
Thanh Long - Ngọc Bích