Vaccine Covid -19 có thể đến với người dân vào tháng 1/2021

Saturday, 5/23/2020, 7:08 PM GMT+7|  Thời sự
Những người được tiêm thử nghiệm vaccine do công ty Moderna phát triển cho thấy kết quả bước đầu tích cực, và nếu các nghiên cứu tiếp theo diễn ra suôn sẻ...
VOH
Những cách làm hay từ khu phong tỏa
03:41
 | Thời sự