[Video clip] Tòa tuyên án tử hình 2 bị cáo Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

Friday, 12/18/2015, 7:12 AM GMT+7|  Thời sự
[Video clip] Tòa tuyên án tử hình 2 bị cáo Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến
quochoiTV
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành
03:32
 | Thời sự