[Video clip] Tòa tuyên án tử hình 2 bị cáo Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

thứ sáu, 18/12/2015, 07:12|  Thời sự
[Video clip] Tòa tuyên án tử hình 2 bị cáo Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến
quochoiTV