Video máy bay biểu diễn đâm nhau, rớt xuống biển

thứ hai, 01/06/2015, 03:06|  Thời sự
Video máy bay biểu diễn đâm nhau, rớt xuống biển
RT/Youtube