Worldkids: Công trình xanh nhận chứng nhận xanh đầu tiên của Việt Nam

thứ bảy, 05/01/2019, 06:10|  Thời sự
(VOH) - “Small Building” là một công cụ đánh giá chất lượng toàn diện của loại “công trình nhỏ” chứng nhận một công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, chống ô nhiễm môi trường.
VOH online