Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh với những đặc trưng văn hóa tiêu biểu, con người Thành phố

Friday, 12/30/2022, 12:37 AM GMT+7|  Thời sự
Thành phố đã và đang tiến hành xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh với những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của Thành phố, con người Thành phố và từng bước hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
VOH