Xuống giếng nhặt con dao rơi, 2 người chết

Thursday, 5/21/2020, 10:01 PM GMT+7|  Thời sự
2 người đàn ông xuống giếng nước nhà hàng xóm lấy giúp con dao bị rơi nhưng không thấy lên, nghi ngạt khí chết dưới giếng.
VOH
Thời sự