Xuống giếng nhặt con dao rơi, 2 người chết

Thursday, 5/21/2020, 10:01 PM GMT+7|  Thời sự
2 người đàn ông xuống giếng nước nhà hàng xóm lấy giúp con dao bị rơi nhưng không thấy lên, nghi ngạt khí chết dưới giếng.
VOH
Thời sự
Những cách làm hay từ khu phong tỏa
03:41
 | Thời sự