"Họa vô đơn chí"

Thursday, 6/15/2017, 3:05 PM GMT+7|  Thư giãn với VOH
(VOH) - Dân gian có câu "Họa vô đơn chí", tức là tại họa đến thì không chỉ đến một lần. Sau đây là những tình huống tai nạn hài hước minh chứng cho điều ấy.
VOH