Lễ tổng kết trao giải hội thi sáng tác dân ca, ca cổ, lý, hò vè, tiểu phẩm cải lương về thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó thiên tai

thứ sáu, 12/06/2015, 09:41|  Thư giãn
Lễ tổng kết trao giải hội thi sáng tác dân ca, ca cổ, lý, hò vè, tiểu phẩm cải lương về thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó thiên tai
VOH