Những tai nạn "khó đỡ" ở các gara sửa chữa ô tô

Monday, 10/9/2017, 1:59 PM GMT+7|  Thư giãn
Với nghề sửa chữa, bảo trì ô tô, không gì nguy hiểm bằng việc những chiếc xe giở chứng và người sửa nếu chạy không kịp thì chỉ có tiêu tùng.
VOH Online
[Livestream] Ngày Quốc tế hạnh phúc
 | Thời sự
[Livestream] Ngày Quốc tế hạnh phúc
 | Thời sự