​Phạm Hương trình diễn bước đi “hổ mang” trong phần thi áo tắm

Friday, 12/18/2015, 9:02 AM GMT+7|  Thư giãn
​Phạm Hương trình diễn bước đi “hổ mang” trong phần thi áo tắm