​Phạm Hương trình diễn bước đi “hổ mang” trong phần thi áo tắm

thứ sáu, 18/12/2015, 09:02|  Thư giãn
​Phạm Hương trình diễn bước đi “hổ mang” trong phần thi áo tắm