Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2022: Huyện Củ Chi – Hóc Môn (8/10/2022)
Monday, 10/10/2022, 11:12 AM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Giao lưu giữa các xã Nông thôn mới: xã Tân Hiệp, xã Tân Xuân huyện Hóc Môn và các xã Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Phú Hòa Đông và An Nhơn Tây của huyện Củ Chi.
Tiếng hát nông thôn mới 2022: Huyện Hóc Môn 1/10/2022
01:24:44
 | Tiếng hát nông thôn mới