Giao lưu tiếng hát nông thôn mới giữa huyện Hóc Môn và huyện Cần Giờ - 17/09/2022

Monday, 9/19/2022, 4:33 PM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Giao lưu giữa các xã nông thôn mới: Tân Thới Nhì, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Đông và Bà Điểm của huyện Hóc Môn - xã nông thôn mới Long Hòa của huyện Cần Giờ.
VOH
Tiếng hát nông thôn mới 2022: Huyện Hóc Môn 1/10/2022
01:24:44
 | Tiếng hát nông thôn mới