Giao lưu Tiếng hát Nông thôn mới năm 2020 Huyện Bình Chánh – Cần Giờ - 20/6/2020

Wednesday, 7/1/2020, 3:33 PM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
(VOH) - Các xã tham gia giao lưu: Xã Tam Thôn Hiệp và Trung Tâm Văn hóa huyện Cần Giờ cùng với xã Bình Chánh, Hưng Long, Tân Quý Tây và An Phú Tây của huyện Bình Chánh
VOH