Giao lưu Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2022: Huyện Cần Giờ – Củ Chi

Wednesday, 7/6/2022, 4:55 PM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Xã đảo Thạnh An, Thị trấn Cần Thạnh của huyện Cần Giờ và các xã nông thôn mới Phạm Văn Cội, Nhuận Đức, Trung Lập Thượng, An Phú, Tân Thông Hội của huyện Củ Chi.
VOH