Giao lưu Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2023 Huyện Bình Chánh – Nhà Bè - 8/4/2023

Monday, 4/10/2023, 1:54 PM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Chương trình được tổ chức tại trường Tiểu học xã Qui Đức huyện Bình Chánh với sự tham gia các xã Qui Đức, Đa Phước, Phong Phú và Bình Hưng của huyện Bình Chánh và xã Hiệp Phước của huyện Nhà Bè
VOH