Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi: xã An Nhơn Tây, xã An Phú xã Phạm Văn Cội, xã Phú Mỹ Hưng, xã Nhuận Đức) - 20/9/2015

Tuesday, 9/22/2015, 7:02 PM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi: xã An Nhơn Tây, xã An Phú xã Phạm Văn Cội, xã Phú Mỹ Hưng, xã Nhuận Đức) - 20/9/2015
VOH