Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi: xã Phước Hiệp, xã Trung Lập Thượng, xã Trung Lập Hạ, xã Nhuận Đức, xã Phước Thạnh, xã Thái Mỹ) - 04/10/2015

thứ hai, 05/10/2015, 05:32|  Tiếng hát nông thôn mới
Tiếng hát nông thôn mới (huyện Củ Chi: xã Phước Hiệp, xã Trung Lập Thượng, xã Trung Lập Hạ, xã Nhuận Đức, xã Phước Thạnh, xã Thái Mỹ) - 04/10/2015
VOH