Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2020 Huyện Cần Giờ - Bình Chánh - 11/7/2020

Tuesday, 7/28/2020, 10:45 AM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
(VOH) - Xã Long Hòa, Thạnh An của huyện Cần Giờ và các xã Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Kiên và thị trấn Tân Túc của huyện Bình Chánh.
VOH
Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 20/07/2019
01:28:07
 | Tiếng hát nông thôn mới
Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 13/07/2019
01:29:05
 | Tiếng hát nông thôn mới
Giao lưu tiếng hát nông thôn mới 06/07/2019
01:30:21
 | Tiếng hát nông thôn mới