Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2020 Huyện Cần Giờ - Bình Chánh - 11/7/2020

Tuesday, 7/28/2020, 10:45 AM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
(VOH) - Xã Long Hòa, Thạnh An của huyện Cần Giờ và các xã Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Kiên và thị trấn Tân Túc của huyện Bình Chánh.
VOH