Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2020 Huyện Củ Chi – Nhà Bè - 28/11/2020

Thursday, 2/4/2021, 3:56 PM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
(VOH) - Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2020 ngày 28/11: giao lưu giữa các xã Tân Phú Trung, Trung An, Phước Vĩnh An, Hòa Phú, Bình Mỹ và thị trấn Củ Chi của huyện Củ Chi và xã Nhơn Đức của huyện Nhà Bè.
VOH