Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2022 Huyện Cần Giờ và Bình Chánh - 16/7/2022

Monday, 7/18/2022, 9:51 PM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Xã Tam Thôn Hiệp, xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ, cùng các xã nông thôn mới Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước và Quy Đức của huyện Bình Chánh.
VOH