Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2022 Huyện Cần Giờ và Bình Chánh - 16/7/2022

Monday, 7/18/2022, 9:51 PM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Xã Tam Thôn Hiệp, xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ, cùng các xã nông thôn mới Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước và Quy Đức của huyện Bình Chánh.
VOH
Tiếng hát nông thôn mới 2022: Huyện Hóc Môn 1/10/2022
01:24:44
 | Tiếng hát nông thôn mới