Tiếng Hát Nông Thôn Mới năm 2022: Huyện Củ Chi – Hóc Môn (8/10/2022)

Monday, 10/10/2022, 11:12 AM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Giao lưu giữa các xã Nông thôn mới: xã Tân Hiệp, xã Tân Xuân huyện Hóc Môn và các xã Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Phú Hòa Đông và An Nhơn Tây của huyện Củ Chi.
VOH