Vầng trăng đoàn kết - đợt 2 năm 2015: "Bài ca kết đoàn" - 6/11/2015

thứ năm, 12/11/2015, 10:12|  Tiếng hát nông thôn mới
Vầng trăng đoàn kết - đợt 2 năm 2015: "Bài ca kết đoàn" - 6/11/2015
VOH online