Vầng trăng đoàn kết - đợt 2 năm 2015: "Bài ca kết đoàn" - 6/11/2015

Thursday, 11/12/2015, 10:12 AM GMT+7|  Tiếng hát nông thôn mới
Vầng trăng đoàn kết - đợt 2 năm 2015: "Bài ca kết đoàn" - 6/11/2015
VOH online