Nhóm hài Bảo Trí giao lưu cùng chương trình 21/05/2011

Tuesday, 5/24/2011, 11:36 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
Nhóm hài Bảo Trí giao lưu cùng chương trình 21/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương